Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола

ул.16 бб Битола

Тел +38947207400
Fax +38947207407

[email protected]

Проектен менаџер: Билјана Лукич Танчевска


Управување со отпад за Западна Македнија DIADYMA SA

6th km Kozanis – Ptolemaidas, PO Box 155, Kozani

Тел +30 2461 0 45531
Fax +30 2461 0 45532

[email protected]

Проектен Менаџер: Periklis Kafasis
Одговорен за комуникации: Periklis Kafasis


Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци

Новаци

Тел +38947203060
Fax +38947203060

Проектен Менаџер : Petrovski Dejan


InnoPolis – Центар за иновации и култура (Грција)

33 Platonos st., GR 25100, Aegion

Тел +30 26910 60427

[email protected]

Проектен Менаџер : Theodora Tsokou
Одговорен за комуникации: Theodora Tsokou


Движење за околината МОЛИКА ДОМ Битола

2 Kumrovec St., 7000, Bitola

Тел +38970237455

Проектен Менаџер : Atanasovska Aleksandra
Одговорен за комуникации: Atanasovska Aleksandra (C.M. for the entire project)


Национален Технички Универзитет во Атина

Zografou Campus, 9 Iroon Polytechniou str., GR 15780, Zografou

Тел +30 210 7724275
Fax +30 210 7723155

[email protected]

Проектен Менаџер : Antonios Kokosis

Start typing and press Enter to search