НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

СИМБИОТСКИ МРЕЖИ ЗА ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ОРГАНСКИ ОТПАД

КРАТОК ОПИС

Главна цел на проектот е да се воспостави интегрирано, одржливо, управување со био отад и трговска шема помеѓу партнерските региони на Западна Македонија во Грција (поранешна перфектура на Флорина) и општинските области на Битола и Новаци во Република Северна Македонија, притоа следејќи го концептот на индустриска симбиоза. Проектот СИМБИОЗА ќе развие симбиотски мрежи кои ги спојуваат компаниите и засегнатите страни од сите бизнис сектори, со цел да се подобри прекуграничната ефикасност на ресурси преку тргување со материјали и споделување средства на еколошки одржлив начин.

ИНФО

Буџет: 898.858,33 €

Времетраење: 24 месеци

Датум на потпишување на Договорот: 09/05/2018

ПАРТНЕРИ

Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола (Република Северна Македонија)

Водечки партнер

http://www.komunalecbt.com.mk/

Буџет: 322.626,00 €

Управување со отпад за Западна Македнија DIADYMA SA (Грција)

Партнер

http://www.diadyma.gr

Буџет: 225.257,33 €

Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛНА ХИГИЕНА Новаци (Република Северна Македонија)

Партнер

Буџет: 62.750,00 €

InnoPolis – Центар за иновации и култура (Грција)

Партнер

http://www.innopolis.org

Буџет: 75.000,00 €

Движење за околината МОЛИКА ДОМ Битола (Република Северна Македонија)

Партнер

http://www.molika.mk

Буџет: 96.710,00 €

Национален Технички Универзитет во Атина (Грција)

Партнер

http://www.ntua.gr/en/

Буџет: 116.515,00 €

Innovative Tools

Start typing and press Enter to search