ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο SYMBIOSIS προωθεί την επανακατασκευή, την επαναχρησιμοποίηση , ανακύκλωση και να μετατρέπει τα απόβλητα μιας βιομηχανίας σε πρώτη ύλη ή / και καύσιμο, για να ανοίξει το δρόμο για μια πιο κυκλική οικονομία για τις περιφέρειες όπου εξαλείφονται τα απόβλητα και χρησιμοποιούνται οι πόροι με έναν αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου Symbiosis θα είναι οι «παραγωγοί» και «χρήστες» βιοαποβλήτων που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και αγροτοβιομηχανιών εντός της διασυνοριακής περιοχής. Η κοινή πλατφόρμα του έργου SYMBIOSIS θα ανταποκριθεί στην «προσφορά» με τη «ζήτηση» των βιοαποβλήτων δημιουργώντας συνέργιες και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα παρέχουν νέα λύση για την εκμετάλλευση των βιοαποβλήτων. Το πεδίο εφαρμογής είναι η πραγματική αντιστοίχιση αυτών των εταιρειών και το σύμβολο συνεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των αποβλήτων θα διεξάγουν πιλοτικές δοκιμές για την εκμετάλλευση αστικών και αγροτικών αποβλήτων και θα αναπτύξουν τα σχέδια δράσης τους για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και τη χωριστή επεξεργασία. Τέλος, οι εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιήσουν μελέτες σχετικά με τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις του έργου στις συμμετέχουσες περιοχές.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου, βιώσιμου συστήματος διαχείρισης και εμπορίας βιοαποβλήτων μεταξύ των εταίρων της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα (πρώην Περιφέρεια Φλώρινας) και των Δήμων Bitola και Novatsi της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ακολουθώντας το σχέδιο της βιομηχανικής συμβίωσης. Το έργο SYMBIOSIS θα αναπτύξει συμβιωτικά δίκτυα που θα φέρνουν σε επαφή εταιρείες και ενδιαφερόμενους από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με στόχο τη βελτίωση των βιομηχανικών πόρων μέσω της ανταλλαγής υλικών με ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Οι υποδομές προγραμματισμού και περιφερειακής ανάπτυξης, οι υπηρεσίες σύζευξης και ανάκτησης είναι βασικά μέσα στο έργο για τη δημιουργία οικονομικά αποδοτικών αλυσίδων εφοδιασμού με βιομάζα.

  • To set-up a cross industry resource efficiency through organic material trading and sharing assets
  • To create industrial sustainable networks especially in the agro-food industry
  • To achieve maximum efficiencies in energy and water use
  • To have a reference point where the demand will meet the offer of bio-waste materials in CBC area
  • To improve the local policies on the management of bio-waste streams and tackle this issue individually following the directions of the EU policy for less bio-waste to the landfills and better utilization for other uses
  • To improve the environmental benefits by reducing the bio-waste streams that were disposed into landfills
  • To generate tangible social benefits to local communities by better use of bio resources from the food industry in favour to social activities
  • To improve the cooperation among sectors and businesses in cross-border area thus improving the local economies and boosting entrepreneurship
  • To support the local economies by safeguarding raw materials or fuel coming from bio-waste
  • To promote job creation in the regions into question by exploring the trade opportunities and using the waste as a resource.

Διάρκεια

09/05/2018-08/05/2020

Προϋπολογισμός

898.858,33 €

Start typing and press Enter to search