Συνοπτικός διαγωνισμός ΔΙΑΔΥΜΑ

 In Νέα

Η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.)
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω:

«Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» της συμβιωτικής πλατφόρμας στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Symbiotic Networks of Bio-Waste Sustainable Management
SYMBIOSIS» (παραδοτέο D3.2.4), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA
Cross-border Cooperation Programme “Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020” (85%
Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).

Για την αναλυτική διακήρυξη κάντε κλικ εδώ

 

Start typing and press Enter to search