Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

 In Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ

1. LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece)

2. H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2019-1 NOMAD ‘Novel Organic recovery using Mobile Advanced technology’

3. Symbiotic networks of bio-waste sustainable management – SYMBIOSIS» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg – IPA CBC «Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Κωδικός ευαρίθμου ΠΔΕ: 2018ΕΠ40560003

Για την πρόσκληση κλικ εδώ

Start typing and press Enter to search