Δημόσια Επιχείρηση KOMUNALEC Bitola (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

Επικεφαλής εταίρος

http://www.komunalecbt.com.mk/

Προϋπολογισμός: 322.626,00 €

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε (Ελλάδα)

Εταίρος

http://www.diadyma.gr

Προϋπολογισμός: 225.257,33 €

Public Enterprise for communal works KOMUNALNA HIGIENA Novaci (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

Εταίρος

Προϋπολογισμός: 62.750,00 €

InnoPolis – Centre for Innovation and Culture (Ελλάδα)

Εταίρος

http://www.innopolis.org

Προϋπολογισμός: 75.000,00 €

Movement for Environment MOLIKA DOM Bitola (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

Εταίρος

http://www.molika.mk

Προϋπολογισμός: 96.710,00 €

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα)

Εταίρος

http://www.ntua.gr/en/

Προϋπολογισμός: 116.515,00 €

Start typing and press Enter to search